Biljartpoint wijzigingen

logo1 

Biljart Federatie Wijchen eo

 brieflogo2 
Opgericht: 11 januari 1978       Secretariaat: Tienakker 38 - 6602 HW Wijchen 
Tel.024-6414378-mobiel: 06-10244553 -email: 
Bankrelatie: RABO bank-reknr. NL27RABO0105855960  t.n.v. penningm. BFW eo Wijchen

Mededeling/wijziging 13 seizoen 2018-2019 datum: 26-4-2019

Helaas ontving ik  bericht dat  Jan Janssen lid van de BV de Mijlpaal, op eerste Paasdag is overleden. U kunt afscheid nemen van Jan in het rouwcentrum Annora Oliestraat 4 te Grave op zondag 28 april van 15:00 uur tot 16:30 uur. Wij wensen familie, vrienden en kennissen veel sterkte.

Kaketoe'80 1: Herzien is Mark Vollaard. Het oude moyenne was 2.660 (Band) . Nieuwe moyenne na 5 wedstrijden : 2.902     (= 87 caramboles Band).

Het secretariaat van Vogel wordt per 9 mei overgenomen door Christ van Oeffelt en Theo Boerakker.

Alle leden zijn van harte uitgenodig voor de finale wedstrijden van de beker op 3 mei bij zaal Verploegen op de bovenverdieping . De wedstrijden beginnen om 13:00 uur.

De contactmiddag zal plaatsvinden op donderdag 16 mei a.s. in zaal Verploegen. Deze begint om 13:30 uur. De contactmiddag is dit jaar alleen toegankelijk voor onze leden, dus niet voor introducés.

Mededeling/wijziging 12 seizoen 2018-2019 datum: 7-4-2019

Weer Mis 1: Herzien is Gerrit van de Horst. Het oude moyenne was 1.453 . Nieuwe moyenne na 10 wedstrijden : 1.319     (= 40 caramboles).

Mededeling/wijziging 11 seizoen 2018-2019 datum: 3-3-2019

Oase 5: Herzien is John Burgers. Het oude moyenne was 1.50. Nieuwe moyenne na 5 wedstrijden : 1.382  (= 41 caramboles).

De bekerfinales 2019 in de grote zaal bij Verploegen kunnen door omstandigheden niet doorgaan. Als alternatief heeft Verploegen de biljartzaal op de bovenverdieping als speelruimte aangeboden. Doordat we minimaal 5 tafels nodig hebben voor het spelen van de finales en we de finales niet willen opsplitsen in meerdere dagen heeft het bestuur dit jaar voor de biljartzaal van Verploegen gekozen. De beker finales worden gespeeld op vrijdag 3 mei 2019. We starten om 13:00 uur. Er is een probleem: er is geen lift aanwezig. Wel is er een extra brede trap die alleen op verzoek toegankelijk is. Eventuele extra hulp is dan mogelijk.

De halve finales worden bij de verenigingen thuis gespeeld. De speeldatum en het thuisspelende team wordt bekend gemaakt op de site van de BFW.
Bij de hoofdklasse is de halve finale bekend:

        Di  30-04-2019 B.C.A.H. 1  De Doorkijk 2
  Di  30-04-2019  Soos'82 1 Paschalis 1

Mededeling/wijziging 10 seizoen 2018-2019 datum: 3-2-2019

Oase 3: Herzien is Eef Evers. Het oude moyenne was 0.573. Nieuwe moyenne na 10 wedstrijden : 0.609 (= 18 caramboles in de D-klasse en 25 in de C-klasse ).

Weer Mis 1: Herzien is Gerrit van de Horst. Het oude moyenne was 1.260. Nieuwe moyenne na 5 wedstrijden : 1.453 (= 44 caramboles).

Doorkijk 4: Herzien is Jo Coppes. Het oude moyenne was 1.058. Nieuwe moyenne na 10 wedstrijden : 1.197 (= 36 caramboles).

BCAH 8: Herzien is Leo Oudenbroek. Het oude moyenne was 0.756. Nieuwe moyenne na 10 wedstrijden : 0.891 (= 27 caramboles).

De halve finales voor de beker in de hoofd klasse zijn bekend.
      BCAH 1 -De Doorkijk 2  en Soos'82 1 - Paschalis 1
Deze wedstrijden worden waarschijnlijk op 30 april gespeeld. De exacte datum en de lokatie is nog niet bekend.

Mededeling/wijziging 9 seizoen 2018-2019 datum: 16-12-2018

Op 12 december 2018 is Peter van Kuppenveld overleden. Peter was speler van het vijfde team van Soos'82 in de D-klasse. Wij wensen familieleden en kennissen veel sterkte.

Paschalis 6: Herzien is Jan Rossen. Het oude moyenne was 0.456 . Nieuwe moyenne na 10 wedstrijden : 0.524    (= 16 caramboles ).

Doorkijk 5: Herzien is Gerrie Arts. Het oude moyenne was 0.538  . Nieuwe moyenne na 10 wedstrijden : 0.562     (= 17 caramboles ).

SWWZ 4: Herzien is Henk Brouwers. Het oude moyenne was 0.850  . Nieuwe moyenne na 10 wedstrijden : 0.967    (= 29 caramboles ).

Mededeling/wijziging 8 seizoen 2018-2019 datum: 29-11-2018

Op zondag 25 november is Broeder Dirk Bakker overleden. Dirk was 86 jaar en speelde in het team Oase 4 in de C-klasse. Hij was de teamleider van het team. De uitvaartdienst zal op zaterdag 1 december om 14.30 h plaatsvinden vanuit de RK kerk op Alverna. Namens het bestuur wens ik familie en kennissen veel sterkte.

Op 20 november 2018 is Herman Rutten overleden. Hij was vorig jaar nog speler bij Oase 3 in de D-klasse.  Helaas heeft hij in dat jaar geen wedstrijd kunnen spelen. De uitvaartdienst heeft inmiddels plaatsgevonden. Namens het bestuur wens ik familie en kennissen veel sterkte.

Vogel 4: Herzien is Janie Huiser. Het oude moyenne was 0.884. Nieuwe moyenne na 10 wedstrijden : 1.142   (= 34 caramboles. In de B klasse 35 caramboles ).

Waayershof 1: Herzien is Theo Lemmers  Het oude moyenne was 2.084 . Nieuwe moyenne na 10 wedstrijden : 1.826   (= 55 caramboles).

Paschalis 6: Herzien is Frans Rossen  Het oude moyenne was 0.726. Nieuwe moyenne na 10 wedstrijden : 0.750  (= 23 caramboles).

BV Oost  6: Herzien is Pieter van der Veur  Het oude moyenne was 0.784. Nieuwe moyenne na 10 wedstrijden : 0.908   (= 27 caramboles).

SWWZ 1: Herzien is Mark van Venrooy  Het oude moyenne was 2.194 . Nieuwe moyenne na 10 wedstrijden : 1.984    (= 60 caramboles).

BvB 5: Herzien is Wim Janssen.  Het oude moyenne was 0.638 . Nieuwe moyenne na 10 wedstrijden : 0.716    (= 21 caramboles).

Mededeling/wijziging 7 seizoen 2018-2019 datum: 13-11-2018

Op vrijdag 9 november is Julien Fortier op 80 jarige leeftijd plotseling overleden. Julien speelde in het team van BV Vogel 3. De crematieplechtigheid wordt gehouden op donderdag 15 november om 14:00 uur in de Boszaal van het Crematorium Jonkerbosch te Nijmegen. Wij wensen familieleden en kennissen veel sterkte.

Doorkijk 4 : Herziening is Jo Coppes Het oude moyenne was 1.200. Nieuwe moyenne is na 5 wedstrijden : 1.058    (= 32 caramboles).

Oase 3: Herzien is Eef Evers  Het oude moyenne was 0.833. Nieuwe moyenne na 5 wedstrijden : 0.573  (= 17 caramboles in de D-klasse en 25 in de C-klasse).

De Doorkijk 5: Herzien is Bert van de Geijn  Oude moyenne was 0.731. Nieuwe moyenne na 10 wedstrijden : 0.825  (= 25 caramboles).

Oase 2: Herzien is Jan de Bruin  Het oude moyenne was 1.188 . Nieuwe moyenne na 10 wedstrijden : 1.238   (= 37 caramboles).

Doorkijk 5: Herzien is Coen van Wichen. Het oude moyenne was 0.886 . Nieuwe moyenne na 10 wedstrijden : 0.881    (= 26 caramboles).

KBO 8: Herzien is Bernard Boshoven. Het oude moyenne was 0.728 . Nieuwe moyenne na 5 wedstrijden : 0.973     (= 29 caramboles). Helaas is de stijging boven de 20%, zodat BiljartPoint de punten van betreffende speler heeft afgenomen en de tegenstander heeft gecorrigeerd.

BvB 4: Herzien is Willie Osnabrugge  Het oude moyenne was 1.363 . Nieuwe moyenne na 10 wedstrijden : 1.136    (= 34 caramboles. In de B-klasse 35).

Mededeling/wijziging 6 seizoen 2018-2019 datum: 21-10-2018

De Mijlpaal: Op 22 oktober 2018 is Gerard Arts op 87 jarige leeftijd overleden. Hij speelde in de D-klasse bij biljartvereniging de Mijlpaal. De uitvaartmis is op vrijdag 26 oktober om 10:30 uur in de pastoriekerk te Overasselt. Wij wensen familieleden en kennissen veel sterkte.

BV Oost 3: In de herziening Pieter van der Veur is een foutje geslopen. Dit moet zijn: Oude moyenne : 1.500.  Nieuwe moyenne na 5 wedstrijden : 0.784  (= 24 caramboles. In de A-klasse 45).

Paschalis 4: Herzien is Fons Martens  Het oude moyenne was 1.626. Nieuwe moyenne na 10 wedstrijden is 1.740    (= 52 caramboles).

Mededeling/wijziging 5 seizoen 2018-2019 datum: 21-10-2018

Oase 1: Doordat Oase 1 niet de juiste moyennes heeft door gegeven bij het begin van de competitie zijn Frans de Groot en Wiel Peters herzien. De wedstrijden van Frans zijn gecorrigeerd.

Waayershof 1: Herziening Theo Lemmers. Oude moyenne : 1.833. Nieuwe moyenne na 5 wedstrijden : 2.084  (= 63 caramboles ).

BV Oost 3: Herziening Pieter van der Veur. Oude moyenne : 1.500. Nieuwe moyenne na 5 wedstrijden : 0.784   (= 27 caramboles. In de A-klasse 45).

SWWZ 1: Herziening Mark van Venrooy. Oude moyenne : 2.125. Nieuwe moyenne na 5 wedstrijden : 2.194    (= 66 caramboles).

Vogel 4: Herziening Janie Huiser. Oude moyenne : 1.165. Nieuwe moyenne na 5 wedstrijden : 0.884    (= 27 caramboles.  In de B-klasse 35).

Paschalis 6: Herziening Frans Rossen. Oude moyenne : 0.730.  Nieuwe moyenne na 5 wedstrijden : 0.726     (= 22 caramboles).

SWWZ 4: Herziening Henk Brouwers. Oude moyenne : 0.810. Nieuwe moyenne na 5 wedstrijden : 0.850     (= 26 caramboles).

Paschalis 6: Herziening Jan Rossen. Oude moyenne : 0.500. Nieuwe moyenne na 5 wedstrijden : 0.456     (= 14 caramboles).

Doorkijk 5: Herziening Gerrie Arts. Oude moyenne : 0.650. Nieuwe moyenne na 5 wedstrijden : 0.538     (= 16 caramboles).

BCAH 8: Herziening Leo Oudenbroek. Oude moyenne : 0.820. Nieuwe moyenne na 5 wedstrijden : 0.756  (= 23 caramboles. In de C klasse 25).

Tip: Als je in Biljartpoint naar de team samenstelling gaat kun je zien hoeveel reserve spelers er in het team gespeeld hebben of opgesteld staan.

Mededeling/wijziging 4 seizoen 2018-2019 datum: 7-10-2018

Woensdag 3 Oktober Piet Graat is overleden. Piet was lid van Paschalis 4. Namens het bestuur wensen wij zijn vrouw en familie veel sterkte komende tijd.

De Doorkijk 5: Herziening Bert van de Geijn. Oude moyenne :0.828. Nieuwe moyenne na 5 wedstrijden : 0.731  (= 22 caramboles ).

BvB 5: Herziening Wim Janssen . Oude moyenne : 0.700. Nieuwe moyenne na 5 wedstrijden : 0.638 (= 19 caramboles ).

BV Oost 2: Herziening Wim de Klein . Oude moyenne : 7.400. Nieuwe moyenne na 5 wedstrijden : 7.624 (= 229 caramboles ).

De Doorkijk 5: Herziening Coen van Wichen. Oude moyenne : 1.100. Nieuwe moyenne na 5 wedstrijden : 0.886   (= 27 caramboles ).

Oase 4: Vanwege fysieke problemen van Dirk Bakker wordt Riny Janssen teamleider.

Mededeling/wijziging 3 seizoen 2018-2019 datum: 29-9-2018

Door ziekte moet helaas het team De Mijlpaal 3 stoppen. Alle wedstrijden van dit team in de D-klasse  vervallen. Ook alle gespeelde wedstrijden vervallen. Wilt U dit zo snel mogelijk melden aan de betreffende teams in de D-klasse.

Paschalis 4: Herziening Fons Martens. Oude moyenne : 1.500. Nieuwe moyenne na 5 wedstrijden : 1.626  (= 49 caramboles ).

De Doorkijk 5: Herziening Bert van de Geijn. Oude moyenne : 1.000. Nieuwe moyenne na 5 wedstrijden : 0.828  (= 25 caramboles ).

Oase 2: Herziening Jan de Bruin. Oude moyenne : 1.167. Nieuwe moyenne na 5 wedstrijden :1.188  (= 36 caramboles ).

BvB 4: Herziening Willie Osnabrugge . Oude moyenne : 1.300.  Nieuwe moyenne na 5 wedstrijden :1.363  (= 41 caramboles ).

Bij het invoeren van een uitslag van een wedstrijdstrijd verschijnt bij een dubbele gespeelde wedstrijd de tekst Dit is dubbele wedstrijd nummer ... Dit is geen foutmelding, maar geeft aan hoeveel dubbele wedstrijden het team gespeeld heeft in dit seizoen. Het maximum is 5 dubbele wedstrijden per team.

Mededeling/wijziging 2 seizoen 2018-2019 datum: 18-9-2018

Op 15 september is Henk Schook overleden. Hij was speler in het team B.C.A.H. 5 in de B-klasse.
Namens het bestuur wensen wij zijn vrouw en familie veel sterkte komende tijd.

BV Oost 4: Alle thuis wedstrijden van BV Oost 4 beginnen op 13:00 uur. Dit staat verkeerd vermeld in het programmaboekje. Wil iedereen dit aanpassen?

Het email adres en telefoonnummer van BV de Mijlpaal is gewijzigd. Dit moet zijn het email adres van Frank Oosterbaan en zijn telefoonnummer: en het  telefoonnummer 024-6221891. Wil iedereen dit aanpassen in het programmaboekje?

De teams van Soos82' 2 en Soos82 '3 zijn gewijzigd ivm ziekte van een van de spelers. Joop Langelaar is verplaatst naar Soos'82 3 en Jilles Stout naar Soos'82 2.

Er is toch nog misverstand over het dubbelspel. Iedere speler mag een dubbele wedstrijd spelen. De opstelling op het wedstrijdformulier is volgens het moyenne. Dus de speler met het hoogste moyenne staat bovenaan. De speler met het laagste moyenne staat op het wedstrijdformulier onderaan(zie artikel 3.3 van het reglement).

Mededeling/wijziging 1 seizoen 2018-2019 datum: 3-8-2018

B.C.A.H. 8:  In het programmaboekje staat het verkeerde telefoonnummer van de TL. Dit moet zijn: 024-6411765. Wil iedereen dit aanpassen?

BV Oost 2:  In het programaboekje bij Wim de Keijn het verkeerde moyenne en het aantal caramboles. Dit moet zijn een moyenne van 7.40 en het aantal caramboles 222. Graag aanpassen !

Soos'82 3: De TL van team 3 is Ad Aalbers. Het vermelde telefoonnummer is goed. Nico Kesselring wordt reserve in dit team en Ad wordt vaste speler.

Alle secretarissen, wedstrijdleiders en teamleiders hebben een inlogcode ontvangen voor het invoeren van de uitslagen van de bekerwedstrijden behalve de teamleiders van teams, die niet meespelen in de beker en de teamsleiders waarvan het email adres niet bekend is. Als U geen bericht heeft ontvangen wilt U dan contact opnemen met de competitie leider? De uitslagen van de bekerwedstrijden dienen binnen 24 uur op de site van de BFW te staan (www.bfw-eo.nl).

Paschalis: In het programmaboekje staat het email adres van Hennie Arts verkeert. Dit moet zijn    Graag aanpassen in het boekje.

BCAH 3: De beker wedstrijd B.C.A.H. 3 -Kloosterhof 1 is verplaatst naar woensdag 24 april 2019. Wilt U dit aanpassen?

Competitieleider: Rien Janssen
Stuur een mail tel: 06-36130368

Let op:
Door aanpassing van een nieuwe speler, hoe klein ook van aard, kan een wijziging van de spelersvolgorde binnen het team tot gevolg hebben !