Aanpassing Reglement

                   

AANPASSING WEDSTRIJDREGLEMENT ARTIKEL   1.2, 1.5 , 2.3 , 3.3, 3.8,  4.8 en 6.2.

Wijchen,  24 april 2018.

Op de ALV op 19 april 2018 zijn enkele regels aangepast. Onderstaande tekst vervangt het artikel. Voor de complete tekst wordt verwezen naar het wedstrijdreglement.

Artikel 6.2 gat over het privacy beleid van de BFW. Omdat de wettelijke regels erg onduidelijk zijn is besloten vorlopig onderstaand beleid op te nemen.

 

reglement

Artikel 1.2  De regel met minimaal 180 caramboles is overbodig en kan vervallen.

Artikel 1.5  Alle spelers in het libre spel spelen met hoeken op het biljart. Artikel 1. 6. geeft uitleg over de arbitrering hiervan.

Artikel 2.3  Indien een wedstrijd niet op de vastgestelde dag kan worden gespeeld, dient de betreffende teamleider dit uiterlijk 24 uur vóór het aanvangstijdstip aan de teamleider van de tegenparij en aan de competitieleider te melden. Bij het in gebreke blijven hiervan, zullen 5 wedstrijdpunten in mindering worden gebracht.

Artikel 3.3  Indien een speler door bijzondere omstandigheden zijn partij niet kan spelen, schuiven de overige spelers op en wordt met een onvolledig team gespeeld, d.w.z. in de Hoofd- en A-klasse met minimum 2 spelers, en in de overige klassen met minimum 3 spelers. Bij inzet van reservespelers in de Hoofd- en A-klasse dient minimaal 1 speler van de als vast ingedeelde spelers aan de wedstrijd deel te nemen. Iedere speler mag een dubbele wedstrijd spelen. De volgorde van de spelers, ook bij dubbel spel, wordt altijd bepaald door het moyenne.  Bij overtreding geldt artikel 3. 8.

Artikel 3.8  Beide teamleiders zijn verantwoordelijk voor de administratieve afhandeling, zoals het juist invullen van de spelers, het aantal te maken en gemaakte caramboles, het aantal beurten alsmede het spelen tegen de juiste tegenstander. Voor het onjuist handelen van genoemde verantwoordelijkheid kunnen bij beide teams 5 wedstrijdpunten in mindering worden gebracht. De uitslagen dienen binnen 24 uur op biljartpoint ingevoerd te zijn.

Artikel 4.8  Indien bij elke herziening blijkt, dat een nieuwe speler de het opgegeven moyenne met 20 % of meer in een wedstrijd heeft overschreden, zullen de behaalde wedstrijd-punten vervallen. De door de verliezende speler behaalde punten zullen tot 10 punten worden aangevuld.

Artikel 6.2  Privacy beleid BFW-eo: Ieder lid van de federatie gaat akkoord met het feit dat de federatie zijn/haar gegevens beheert tenzij een lid schriftelijk bij de secretaris hier tegen bezwaar maakt. Het beheren van de gegevens van de leden bestaat uit het op een locale computer plaatsen van de minimale noodzakelijke gegevens. Deze gegevens zullen nimmer aan derden verstrekt worden. Op de site van de BFW-eo worden alleen de noodzakelijke gegevens geplaatst en gelegenheidsfoto’s van leden tenzij een lid hiertegen bezwaar maakt. De beheerders toegang tot de site is beveiligd. Voor het invoeren van bekerwedstrijden is de toegang beperkt tot alleen dit deel van de site. Van alle gegevens zullen regelmatig back-up gemaakt worden. Deze worden veilig opgeborgen bij betreffende bestuursleden

 

Namens het bestuur,

Rien Janssen, Competitie leider