Aanpassing Reglement

AANPASSING WEDSTRIJDREGLEMENT ARTIKEL   1.5, 4.3 en de bijlage.

Wijchen,  21 augustus 2020.

Op de ALV van 20 augustus 2020 zijn enkele regels aangepast. Onderstaande tekst vervangt het artikel. Voor de complete tekst wordt verwezen naar het wedstrijdreglement.

Artikel 1.5 Alle biljarts waarop competitie gespeeld wordt zijn verplicht hoeklijnen te plaatsen. Indien een vereniging in gebreke blijft zal bij het eerste team 5 punten in mindering gebracht worden. De arbiter moet volgens de regels genoemd in artikel 1.6 tellen.

reglement

Artikel  4.3   Een lid, dat zich heeft aangemeld bij een bij de BFW-eo aangesloten vereniging kan na aanmelding van de teams bij de competitieleider niet meer overstappen naar een andere vereniging binnen de BFW-eo. Overstappen kan alleen na het einde van de competitie  en voor bovengenoemde opgave.

 

Bijlage  punten telling: 

Toegevoegd:

De behaalde wedstrijdpunten worden berekend via het 10 punten systeem. Per 1/10 deel van het te spelen aantal caramboles wordt een punt toegekend. Het aantal punten wordt achter de komma naar beneden afgerond. Bijv. Een speler moet 40 caramboles maken om een partij te winnen. Hij maakt er 31. Het aantal behaalde punten is dus 31/40 * 10 =7,75 punten. Dit wordt naar beneden afgerond op een 7.

Namens het bestuur,

Rien Janssen, Competitie leider